Belangrijke informatie draadloze microfoons

 

Aan alle Iemke Roos Audio relaties.

Amsterdam, 12 mei 2011

BELANGRIJKE INFORMATIE OMTRENT FREQUENTIES VOOR DRAADLOZE MICROFOONS

Geachte relatie,

Hoogstwaarschijnlijk bent u al op de hoogte van het feit dat er, op het gebied van frequenties voor draadloze microfoons, een aantal veranderingen gaan plaatsvinden.

Op 15 december 2010 heeft de minister van economische zaken de tweede kamer ingelicht om de frequenties van 790-862MHz te willen gaan veilen en beschikbaar te stellen voor Mobiel Breedband Internet. Als dit actief wordt is het gebruik van draadloze microfoons in deze band onmogelijk.

Momenteel mogen draadloze microfoons in Nederland gebruikt worden tussen 470-550MHz  en van  630-862MHz. 806-814MHz ook bekend als TV kanaal 63 is het enige vrije TV kanaal wat landelijk beschikbaar is. Wij nemen aan dat meer dan 80% van de draadloze microfoons in Nederland werken in de band 790-862MHz.

Iemke Roos is lid van en werkt actief mee binnen de belangenvereniging PMSE Nederland en mede door het overleg tussen PMSE en het Ministerie en Agentschap Telecom zijn de volgende zaken geregeld voor draadloze microfoons:

 1. De gehele band 470-790MHz zal beschikbaar zijn voor draadloze microfoons op secundair gebruik wat inhoud dat men niet mag zenden daar waar DVB-T (Digital Video Broadcast- Terrestrial = Digitenne) actief is. Echter TV kanaal 38 (606-614MHz) valt hier buiten. 606-614MHz (TV kanaal 38) komt beschikbaar voor grote evenementen (vergunningverlening of registratie), dit om de huidige gebruiker (Radio Astronomie in Dwingeloo) te beschermen.
   

 2. De band 821-832MHz wordt gereserveerd voor eventueel toekomstig gebruik van draadloze microfoons. Omdat deze band midden in het Mobiel Breedband vak ligt en om de storing van up- en downlink te voorkomen, moet de bruikbaarheid van deze band nog bestudeerd worden.
   

 3. Als alternatief voor o.a. TV kanaal 63 komt een aaneengesloten blok beschikbaar van de TV kanalen 39,40 en 41 (614-638MHz). Dit blok is vergunningvrij. (de landelijke beschikbaarheid van deze frequenties vindt u op de bijgesloten landkaarten)

  Onderstaand een gedeelte uit de tekst zoals gepubliceerd op de website van het ministerie van economische zaken.

  De voorgestelde oplossing voor PMSE heeft tot gevolg dat in ieder geval een deel van de sector andere apparatuur zal moeten aanschaffen. Om de sector voldoende tijd te geven om zich aan de nieuwe situatie aan te passen wordt, rekening houdend met de afschrijvingstermijn van apparatuur, de PMSE sector nog tot eind 2015 de gelegenheid gegeven om gebruik te blijven maken van de frequentieruimte die thans wordt gebruikt voor draadloze audioverbindingen in de 790-862MHz band. Alhoewel de vergunningen voor elektronische communicatiedoeleinden, zo mogelijk, al per februari 2013 ingaan, zal deze ruimte niet vanaf het begin van de vergunningstermijn al grootschalig worden gebruikt. De verwachting is dat pas na verloop van tijd de draadloze audioverbindingen hinder zullen gaan ondervinden van gebruik van de band voor elektronische communicatiediensten. Anderzijds zullen de draadloze audioverbindingen niet of nauwelijks storing veroorzaken op de elektronische communicatiediensten. Dit maakt een dergelijke uitfasering van draadloze audioverbindingen in deze band mogelijk.”

   

 4. Er wordt dus een overgangsregime geboden, waarbij het huidige gebruik in 790-862MHz tussen 2013 en 2015 regionaal/lokaal mogelijk blijft. Derhalve, vindt de minister, is financiële compensatie niet van toepassing. Het PMSE gebruik mag alleen plaatsvinden als dit gebruik geen storing veroorzaakt op het gebruik van Mobiel Breedband Internet.

Om op bovenstaande, aangekondigde veranderingen, te anticiperen zullen wij zéér binnenkort voor de Audio-Technica 2000 en 3000 serie  draadloze microfoon-systemen overstappen op de U-band (608MHz-631MHz)

De 700 serie zullen we voorlopig blijven leveren in de huidige F band (856.100MHz-864.900MHz). Dit omdat deze systemen in de z.g. ISM band vallen en derhalve te gebruiken blijven met weliswaar een beperkter aantal kanalen dat gelijktijdig gebruikt kan worden.
 

Met vriendelijke groeten,
IEMKE ROOS AUDIO B.V.

Gineke van Urk
Directeur.

 

 

© 2011  Iemke Roos Audio BV